Quen é o Responsable do Tratamento?

Identidade: Tumbadoiro, S.L, B15390206

Enderezo: Lugar de Tumbadoiro 13, 15160, Sada, A Coruña

Teléfono: 981 62 33 83

Correo electrónico: tumbadoiro@tumbadoiro.com

 

Con que finalidade tratamos os seus datos?

Os datos que nos facilita a través do formulario de contacto son tratados e incorporados a tratamentos coa finalidade de atender as consultas realizadas ou incluso ponernos en contacto con vostede polos medios facilitados se así o solicita.

Os datos recibidos a través dun pedido trátanse coa finalidade de executar a prestación solicitada e xestionar a facturación e o cobro do servizo.

 

Por canto tempo se conservan os seus datos?

No caso dos datos recibidos a través do formulario de contacto, os seus datos serán conservados polo menos durante 12 meses e no caso de que se formalice unha relación de servizos conservaranse polo menos durante 5 anos. Unha vez transcorridos, en ambos casos, o período de tempo sinalado, serán destruídos por medios que garanten que non se pode recuperar información.

 

Cal é a base legal que xustifica o tratamento de datos?

No caso dos datos recollidos a través do formulario de contacto, a base legal do tratamento é a de cumprir cunha solicitude realizada polo interesado. No caso de pedidos a base legal do tratamento é a execución dun contrato.

 

A quen se lle comunican os seus datos?

Os datos obxecto de tratamento non serán comunicados a terceiros salvo nos supostos legalmente previstos e ademais nos casos nos que dita comunicación é necesaria para poder prestar os servizos solicitados.

 

Cales son os seus dereitos?

O titular dos datos ten dereito a:

  • Acceder aos seus datos
  • Rectificar os seus datos
  • Suprimir os seus datos
  • Portar os seus datos a outro Responsable
  • Opoñerse a todo ou parte do tratamento
  • Limitar o uso dos seus datos persoais

 

No caso de non satisfacer os seus dereitos, pode presentar reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos en C/Jorge Juan 6, 28001, Madrid.

 

Última actualización: abril de 2018