TUMBADOIRO S.L.
C/ Tumbadoiro 13, 15168 Meirás, Sada (A Coruña)
Tfn. 981 62 33 83 – Fax 981621037
Email: tumbadoiro@tumbadoiro.com

 

 

PARA CONTACTAR CON NOS CUBRA O SEGUINTE FORMULARIO

    O Responsable do tratamento é Tumbadoiro, S, L. A finalidade do tratamento é atender á consulta realizada. A base legal do tratamento é a execución dun contrato. Non se prevén cesións de datos agás nos casos legalmente previstos. Pode acceder, rectificar e eliminar os seus datos e exercer outros dereitos segundo se detalla na información adicional que pode consultar no noso sitio web.