• Fabricación de: engrenaxes rectos, helicoidais e cónicos, conxuntos senfin-coroa
  • Fabricación de pezas en xeral segundo plano, mostra ou indicacións
  • Tallado de engrenaxes
  • Rectificado e medición de engrenaxes de dentado exterior e interior
  • Rectificado de diámetros exteriores e interiores
  • Control dimensional
  • Metroloxía
  • Xestión do proceso de fabricación completo ata a entrega final
  • Traballo adaptado ás necesidades de clientes